Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
25. května 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

Prohlášení o soukromí

Mobilitazione Geometri se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Mobilitazione Geometri a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Mobilitazione Geometri souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Mobilitazione Geometri shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Mobilitazione Geometri také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Mobilitazione Geometri automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Mobilitazione Geometri využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Mobilitazione Geometri.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Mobilitazione Geometri, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Mobilitazione Geometri nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Mobilitazione Geometri doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Mobilitazione Geometri. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Mobilitazione Geometri nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Mobilitazione Geometri a rodinu webů Mobilitazione Geometri.

Použití osobních informací

Mobilitazione Geometri shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Mobilitazione Geometri a k poskytování služeb, o které jste požádali. Mobilitazione Geometri také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Mobilitazione Geometri a jeho přidružených částí. Mobilitazione Geometri vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Mobilitazione Geometri neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Mobilitazione Geometri Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Mobilitazione Geometri může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Mobilitazione Geometri a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Mobilitazione Geometri nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Mobilitazione Geometri udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Mobilitazione Geometri za účelem zjištění, jaké služby Mobilitazione Geometri jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Mobilitazione Geometri, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Mobilitazione Geometri prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Mobilitazione Geometri nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Mobilitazione Geometri a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Mobilitazione Geometri nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Mobilitazione Geometri používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Mobilitazione Geometri nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Mobilitazione Geometri, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Mobilitazione Geometri nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Mobilitazione Geometri zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Mobilitazione Geometri uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Mobilitazione Geometri vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Mobilitazione Geometri nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Mobilitazione Geometri na adrese macasie@tin.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation